JANUARY 25th 2015

RESULTS
  60 SPORTING  BIRDS  NON - TROPHY SHOOT
OR ALTERNATIVE 100 BIRD SHOOT
            SUNDAY, 25th JANUARY,2015
High Guns:   A  HIGGS  /  N  O'CONNOR  /   S  PEDLEY     (52)
AAA Class Winner:      M   TENN   (48) AA Class Winner: 
         D   DUCKHOUSE    (51)
2nd. P   MAYO      (47) 2nd. A   PLANT    (49)
3rd. D   WORRALL    (43) 3rd. J   COSGROVE     (47)
A Class Winner:      D   GREENWOOD    (46) Highest 100 Bird Members:
F   COGLIANESE  /
2nd. C   DOWNES    (44)     D  COTTON     (88)
Highest 100 Bird Visitor:
        T  MASON   (82)
B  Class Winner:   D  HOOPER   (51)
No C  Class Contenders
2nd. J   SHAW    (44) Bitmap
3rd. G  SHAW     (42)
Highest 60 Bird Visitor:
     J   SIVITER     (56)