JANUARY 11th 2015

  60 SPORTING  BIRD  TROPHY SHOOT
0R  100 SPORTING BIRD ALTERNATIVE SHOOT.
SUNDAY, 11th JANUARY,  2015
High Gun:     C   RUSSON   (51)
AAA  Class Winner:     M   TENN    (49) AA Class Winner:   
        D    DUCKHOUSE    (49)
2nd.    G   BLAKEMORE      (46) 2nd.    S   MACHIN    (46)
3rd. D   WORRALL    (43) 3rd. J   MACHIN   /
              S  PEDLEY    (41)
A Class Winner:      A   PLANT    (42) B Class Winner:   
S   FAULKNER    (41)
2nd.    C   DOWNES     /   2nd.    M  KENDALL     (40)
D   GREENWOOD    (38)
3rd. D   HOOPER   /
        C    JENNINGS    (35)
C Class Winner:      I   GOSPEL  (39)
HIGH GUN MEMBER (100 BIRDS) HIGH GUN VISITOR (60 BIRDS)
    D   COTTON    (67)       J    SIVITER    (43)
Bitmap Bitmap
HIGH GUN VISITOR (100 BIRDS)
  G   SISSON    (77)